Phát triển ngành nuôi tôm Việt Nam: Vẫn ngổn ngang thách thức

Chất lượng tôm giống, quản lý dịch bệnh và quy hoạch vùng nuôi là những thách lớn đặt ra cho phát triển nuôi tôm...

Xuất khẩu tôm sẽ tiếp tục tăng trong quý IV

(vasep.com.vn) Sau khi giảm trong quý I, XK tôm Việt Nam quý II và III tăng trưởng tốt: giá trị XK trong quý II...

Ấn Độ: Xuất khẩu tôm tăng 21%

(vasep.com.vn) NK thủy sản của Ấn Độ tăng 21% trong quý đầu của năm tài chính hiện tại, chủ yếu nhờ tăng XK tôm....

Tập huấn cho các doanh nghiệp xuất khẩu tôm sang Úc

Cục Thú y vừa kết thức lớp tập huấn về giám sát và lấy mẫu xét nghiệm bệnh đối với tôm sau chế biến...

Xuất khẩu tôm tăng mạnh

Hiệp hội chế biến xuất khẩu thủy sản (Vasep) cho biết, tính đến hết tháng 7/2017, tổng giá trị xuất khẩu tôm đạt 1,9...