Để đạt chứng nhận GLOBALG.A.P.

Lợi ích từ chứng nhận GLOBALG.A.P. Tăng giá trị hàng hóa bằng việc chứng minh sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế Mở rộng...

Tiêu chuẩn GlOBALG.A.P. và những điều cần biết

Tiêu chuẩn Global G.A.P. sẽ là một tiêu chuẩn thực phẩm sạch quốc tế để người tiêu dùng có thể an tâm chọn cho mình...