Hội chợ Quốc tế Thủy sản Việt Nam 2017 (Vietfish 2017 – www.vietfish.com.vn) do VASEP tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 29-30-31/8/2017 tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC), số 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh. Vietfish 2017 dự kiến sẽ thu hút khoảng 10.000 lượt khách trong nước và quốc tế, các doanh nghiệp XNK thủy sản, đơn vị cung ứng dịch vụ thủy sản, các nhà nhập khẩu/bán lẻ quốc tế, tổ chức NGOs và các cơ quan thông tấn báo chí.

Nằm trong hoạt động nổi bật tại VIETFISH 2017, Hiệp hội VASEP dự kiến sẽ tổ chức 07 hội thảo trọng tâm liên quan đến các hoạt động quan trọng của ngành thủy sản, do các diễn giả trong nước và quốc tế trình bày.

Kế hoạch tổ chức các Hội thảo trong khuôn khổ Hội chợ Vietfish 2017, xin xem tại http://vasep.com.vn/Uploads/image/Phung-Thi-Kim-Thu/file/thu/dang%20web%20vasep_9_8_Vietfish%202017_Seminar%20program.doc

Phiếu đăng ký tham dự các hội thảo: http://vasep.com.vn/Uploads/image/Phung-Thi-Kim-Thu/file/thu/Phieu%20dang%20ky%20tham%20du%20VIETFISH%202017.doc