Quy trình kỹ thuật trồng sắn

Chuẩn bị đất Trong sản xuất, cây sắn được trồng trên nhiều loại đất khác nhau như:đất rừng mới được khai thác,đất luân – xen...

“Xin” ưu đãi cho cây sắn

Hiệp hội sắn kiến nghị Thủ tướng có những chính sách ưu đãi cho cây sắn như đang áp dụng cho cây lúa, cây...

Giải pháp thâm canh sắn bền vững

Giải pháp thâm canh sắn bền vững Ông Tống Nhuệ, Chủ tịch Hội Làm vườn tỉnh Bình Định cho biết: “Mô hình khuyến cáo nông...